The regulation of international commercial aviation: The International Regulatory Struture\

Sách tập hợp các văn bản pháp qui của các tổ chức quốc tế, các chính phủ, liên chính phủ, liên châu lục, khu vực về ngành hàng không thương mại thế giới; trình bày chi tiết về cấu trúc của các cơ quan pháp qui hàng không hiện nay tại các quốc gia và một số tổ chức, hiệp hội hàng không quốc tế. Đặc b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: James R.Fox
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Oceana Pablications, 1995
Chủ đề:
Law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương