Bộ chính trị ra Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Giới thiệu bản Chỉ thị số 54 CT/TW ngày 22-5-2000 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào cuối quý I năm 2001

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00846nab a2200205 a 4500
001 12894
005 20161019042911.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Bộ chính trị ra Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
520 |a Giới thiệu bản Chỉ thị số 54 CT/TW ngày 22-5-2000 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào cuối quý I năm 2001 
653 |a Chỉ thị 
653 |a ct 
653 |a đại hội đảng 
653 |a ĐCSVN 
773 |t Nhân dân  |d 26-5-2000 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050030104 
942 |c BT 
999 |c 22688  |d 22688