Bộ chính trị ra Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Giới thiệu bản Chỉ thị số 54 CT/TW ngày 22-5-2000 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào cuối quý I năm 2001

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!