Những tên gọi của Hà nội qua các thời kỳ lịch sử\

Thăng long-Hà nội từ khi hình thành đến nay có nhiều tên gọi chính thức : Long Đỗ, Tống Bình, Đại la, Thăng long, Đông đô, Đông quan, Đông kinh, Bắc thành, Thăng long và Hà nội. Còn những tên gọi không chính thức: Trường an, Phượng thành, Long biên, Long thành, Hà thành và Hoàng Diệu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Thăng long-Hà nội từ khi hình thành đến nay có nhiều tên gọi chính thức : Long Đỗ, Tống Bình, Đại la, Thăng long, Đông đô, Đông quan, Đông kinh, Bắc thành, Thăng long và Hà nội. Còn những tên gọi không chính thức: Trường an, Phượng thành, Long biên, Long thành, Hà thành và Hoàng Diệu