Triều đình Húê và tối hậu thư của Việt minh\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00515nab a2200181 a 4500
001 13287
005 20161019042916.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Xuyến 
245 1 |a Triều đình Húê và tối hậu thư của Việt minh\   |c Nguyễn Xuyến 
653 |a lịch sử 
653 |a Việt nam 
773 |t Dân tộc và thời đại  |d số 20-7-2000 
901 |a BV 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050030497 
942 |c BT 
999 |c 23077  |d 23077