Trích dẫn APA

Mạnh Thường. Thung lũng Kathmandu (Nepal)\.

Chicago Style Citation

Mạnh Thường. Thung Lũng Kathmandu (Nepal)\.

Trích dẫn MLA

Mạnh Thường. Thung Lũng Kathmandu (Nepal)\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.