Trích dẫn APA

Hạn hán chưa từng có ở Trung quốc.

Chicago Style Citation

Hạn Hán Chưa Từng Có ở Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Hạn Hán Chưa Từng Có ở Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.