Gửi nội dung này: Hạn hán chưa từng có ở Trung quốc