Trích dẫn APA

Chuyện bên lề chiến tranh thế giới II: Nhân kết thúc thế chiến II (15-8-1945).

Chicago Style Citation

Chuyện Bên Lề Chiến Tranh Thế Giới II: Nhân Kết Thúc Thế Chiến II (15-8-1945).

Trích dẫn MLA

Chuyện Bên Lề Chiến Tranh Thế Giới II: Nhân Kết Thúc Thế Chiến II (15-8-1945).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.