Mỹ thiếu bằng chứng thuyết phục về sự dính líu của Bin Laden\

Hồi 10 tối ngày 26-9-2001, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ tổ chức buổi họp thông báo tin tức về sự trả đũa của Mỹ đối với kẻ gây ra vụ không tặc 11-9. Nhiều thông tin nhạy cảm làm bằng chứng, tuy nhiên vẫn chưa thuyết phục về sự dính líu của Bin Laden...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đại Phượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!