Trích dẫn APA

Kiều Oanh. Hàng ngàn chiến binh Jalalabad truy lùng Bin Laden ở Tora Bora\.

Chicago Style Citation

Kiều Oanh. Hàng Ngàn Chiến Binh Jalalabad Truy Lùng Bin Laden ở Tora Bora\.

Trích dẫn MLA

Kiều Oanh. Hàng Ngàn Chiến Binh Jalalabad Truy Lùng Bin Laden ở Tora Bora\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.