Trích dẫn APA

Cơn ác mộng Trân Châu Cảng: Tư liệu quốc tế.

Chicago Style Citation

Cơn ác Mộng Trân Châu Cảng: Tư Liệu Quốc Tế.

Trích dẫn MLA

Cơn ác Mộng Trân Châu Cảng: Tư Liệu Quốc Tế.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.