Quá triệt nghị quyết, tổng kết thực tiễn, xác định mô hình, xây dựng chính sách để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaIX)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00824nab a2200205 a 4500
001 15566
005 20161019042952.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Quá triệt nghị quyết, tổng kết thực tiễn, xác định mô hình, xây dựng chính sách để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaIX) 
653 |a ct 
653 |a HNTW5 
653 |a phát biểu 
773 |t Nhân dân  |d 03-3-2002 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050032776 
942 |c BT 
999 |c 25330  |d 25330