Trích dẫn APA

Elena Zubtsova. Sự cố Kiev và trào lưu phát xít mới ở SNG\.

Chicago Style Citation

Elena Zubtsova. Sự Cố Kiev Và Trào Lưu Phát Xít Mới ở SNG\.

Trích dẫn MLA

Elena Zubtsova. Sự Cố Kiev Và Trào Lưu Phát Xít Mới ở SNG\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.