Trích dẫn APA

Kịch chiến gái điếm Nga - Trung quốc tại Macau.

Chicago Style Citation

Kịch Chiến Gái điếm Nga - Trung Quốc Tại Macau.

Trích dẫn MLA

Kịch Chiến Gái điếm Nga - Trung Quốc Tại Macau.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.