Chính phủ ra quyết định về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTWĐ khóa IX

Ngày 4-6-2002, Thủ tướng Chính phủ ra QĐ số 68/2002/QD-TTg về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQTW5 về đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4-6-2002

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương