Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân\

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, sáng 19-7-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
kh1
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00901nab a2200229 a 4500
001 16724
005 20161019043008.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, sáng 19-7-2002 
653 |a ct 
653 |a kh1 
653 |a kh1qhkxi 
653 |a phát biểu 
653 |a qhkxi 
773 |t Nhân dân  |d 20-7-2002 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050033934 
942 |c BT 
999 |c 26456  |d 26456