Trích dẫn APA

Trần, V. T. (1998). Dự báo những vấn đề toàn cầu\. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Trần, Văn Tùng. Dự Báo Những Vấn đề Toàn Cầu\. Hà Nội: Thống kê, 1998.

Trích dẫn MLA

Trần, Văn Tùng. Dự Báo Những Vấn đề Toàn Cầu\. Hà Nội: Thống kê, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.