Dự báo những vấn đề toàn cầu\

Sách mô tả các xu thế, vị trí của các nền kinh tế đang lên, các cường quốc, các khu vực trên thế giới, dự báo những thách thức của tương lai như: nạn nghèo đói, tăng dân số, công nghiệp hóa và sự ô nhiễm môi trường, sản xuất lương thực và an toàn lương thực thế giới đầu thế kỷ 21...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Tùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01796nam a2200313 a 4500
001 2767
005 20161019033857.0
008 041007s1998####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 317 
082 |2 23  |a 330  |b D550b 
100 |a Trần, Văn Tùng 
245 1 |a Dự báo những vấn đề toàn cầu\   |c Trần Văn Tùng 
260 |a Hà Nội:   |b Thống kê,   |c 1998 
300 |a 182tr. 
520 |a Sách mô tả các xu thế, vị trí của các nền kinh tế đang lên, các cường quốc, các khu vực trên thế giới, dự báo những thách thức của tương lai như: nạn nghèo đói, tăng dân số, công nghiệp hóa và sự ô nhiễm môi trường, sản xuất lương thực và an toàn lương thực thế giới đầu thế kỷ 21 
653 |a kinh tế 
653 |a thế giới 
653 |a toàn cầu 
653 |a xã hội 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040002822 
942 |c BK 
999 |c 2663  |d 2663 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_000000000000000_D550B  |7 0  |9 5772  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 330 D550b  |p VL00001049  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_000000000000000_D550B  |7 0  |9 5773  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 330 D550b  |p VL00001050  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_000000000000000_D550B  |7 0  |9 5774  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 330 D550b  |p VL00001051  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_000000000000000_D550B  |7 0  |9 5775  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 330 D550b  |p VL00001052  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_000000000000000_D550B  |7 0  |9 5776  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 330 D550b  |p VL00001053  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK