Quốc hiệu Việt Nam qua các thời đại\

Qua mấy ngàn năm lịch sử, để hình thành Việt Nam như ngày nay, Quốc hiệu nước ta đã trải qua không ít thăng trầm từ đầu TKI (TCN) đến ngày 2/7/1976 trong kỳ họp đầu tiên, toàn thể Quốc hội đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Qua mấy ngàn năm lịch sử, để hình thành Việt Nam như ngày nay, Quốc hiệu nước ta đã trải qua không ít thăng trầm từ đầu TKI (TCN) đến ngày 2/7/1976 trong kỳ họp đầu tiên, toàn thể Quốc hội đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam