Trích dẫn APA

Nhật Bản thừa nhận dùng vũ khí sinh học trong Thế chiến thứ II.

Chicago Style Citation

Nhật Bản Thừa Nhận Dùng Vũ Khí Sinh Học Trong Thế Chiến Thứ II.

Trích dẫn MLA

Nhật Bản Thừa Nhận Dùng Vũ Khí Sinh Học Trong Thế Chiến Thứ II.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.