Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Nỗ lực phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định Chính trị- xã hội và duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và vững chắc\.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Nỗ Lực Phấn đấu Tiếp Tục Giữ Vững ổn định Chính Trị- Xã Hội Và Duy Trì Nhịp độ Tăng Trưởng Cao Và Vững Chắc\.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Nỗ Lực Phấn đấu Tiếp Tục Giữ Vững ổn định Chính Trị- Xã Hội Và Duy Trì Nhịp độ Tăng Trưởng Cao Và Vững Chắc\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.