Nỗ lực phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định Chính trị- xã hội và duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và vững chắc\

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị BCHTW lần thứ bảy của đồng chí Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh về kế họach kinh tế-xã hội năm 2002-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương