Những con số thấy giật mình: Sự kiện & bình luận\

Phát biểu trong ngày thứ hai của kỳ họp QH, đại biểu Tôn Thất Bách không khỏi giật mình khi trong bản báo cáo ngân sách 2001 chênh lệch giữa dự toán và quyết toán quá lớn: 800 lần. Nếu con số vượt có cơ sở thì C.phủ và UB N.sách QH cần giải thích rõ nguyên nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Phát biểu trong ngày thứ hai của kỳ họp QH, đại biểu Tôn Thất Bách không khỏi giật mình khi trong bản báo cáo ngân sách 2001 chênh lệch giữa dự toán và quyết toán quá lớn: 800 lần. Nếu con số vượt có cơ sở thì C.phủ và UB N.sách QH cần giải thích rõ nguyên nhân