Trích dẫn APA

Trần Tích. Vài nét về tân Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung quốc Hồ Cẩm Đào\.

Chicago Style Citation

Trần Tích. Vài Nét Về Tân Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào\.

Trích dẫn MLA

Trần Tích. Vài Nét Về Tân Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.