Trích dẫn APA

10 điều người đàn ông cần ở phụ nữ: Dành cho nữ Công nhân viên chức.

Chicago Style Citation

10 điều Người đàn ông Cần ở Phụ Nữ: Dành Cho Nữ Công Nhân Viên Chức.

Trích dẫn MLA

10 điều Người đàn ông Cần ở Phụ Nữ: Dành Cho Nữ Công Nhân Viên Chức.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.