Trích dẫn APA

Cuộc thi hoa hậu thế giới chuyển đến London - Hoa hậu đi, bạo động vẫn tiếp diễn.

Chicago Style Citation

Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới Chuyển đến London - Hoa Hậu đi, Bạo động Vẫn Tiếp Diễn.

Trích dẫn MLA

Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới Chuyển đến London - Hoa Hậu đi, Bạo động Vẫn Tiếp Diễn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.