Chính phủ trình Quốc hội phương án xây dựng thuỷ điện Sơn La - Vì sao chọn Sơn La thấp\

Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc đọc tờ trình Quốc hội phương án xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La thấp, các giả thiết và đập Sơn La đã được đặt ra và xem xét: 9 tỷ m3 dung tích phòng lũ các hồ chứa trên sông, tổng đầu tư dự kiến là 41.868 tỷ đồng, tổng kinh phí di dân 9.600 tỷ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!