Dòng sông cổ Ngọc Hà và cái nhìn mới về cung thành Thăng Long\

Các nhà khảo cổ học phát hiện phát ra dòng sông cổ Ngọc Hà, điều này góp phần định vị lại cung thành Thăng Long thời nhà Lê

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương