Trích dẫn APA

Phan, D. K. Tìm lại núi nùng trong sử sách\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Tìm Lại Núi Nùng Trong Sử Sách\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Tìm Lại Núi Nùng Trong Sử Sách\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.