Cải cách tư pháp chính là thực thi đúng đắn quyền tư pháp, bảo vệ kỷ cương, pháp luật\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị công tác tư pháp ngày 20-2-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!