Trích dẫn APA

Lê, H. H., & Vũ, Đ. P. (1999). Những luận thuyết nổi tiếng thế giới\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Lê, Huy Hòa, and Đình Phòng Vũ. Những Luận Thuyết Nổi Tiếng Thế Giới\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1999.

Trích dẫn MLA

Lê, Huy Hòa, and Đình Phòng Vũ. Những Luận Thuyết Nổi Tiếng Thế Giới\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.