Những luận thuyết nổi tiếng thế giới\

Giới thiệu những luận thuyết nổi tiếng có tác động sâu sắc và đời sống xã hội trong lĩnh vực nhân văn và thế giới khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huy Hòa
Đồng tác giả: Vũ, Đình Phòng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01413nam a2200325 a 4500
001 2954
005 20161019033929.0
008 041007s1999####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 32(N) 
082 |2 23  |a 001  |b Nh556l 
100 |a Lê, Huy Hòa 
245 0 |a Những luận thuyết nổi tiếng thế giới\   |c Vũ Đình Phòng, Lê Huy Hòa 
260 |a Hà Nội:   |b Văn hoá thông tin,   |c 1999 
300 |a 519tr. 
520 |a Giới thiệu những luận thuyết nổi tiếng có tác động sâu sắc và đời sống xã hội trong lĩnh vực nhân văn và thế giới khoa học 
653 |a học thuyết 
653 |a khoa học 
653 |a luận thuyết 
653 |a nhân văn 
653 |a tư tưởng 
653 |a xã hội 
700 |a Vũ, Đình Phòng 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003011 
942 |c BK 
999 |c 2847  |d 2847 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_000000000000000_NH556L  |7 0  |9 6478  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 001 Nh556l  |p VV00009741  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_000000000000000_NH556L  |7 0  |9 6479  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 001 Nh556l  |p VV00009742  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_000000000000000_NH556L  |7 0  |9 6480  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 001 Nh556l  |p VV00009743  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK