Trích dẫn APA

Bùi, T. Thành Thăng Long ở đâu\.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Thành Thăng Long ở đâu\.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Thành Thăng Long ở đâu\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.