Thành Thăng Long ở đâu\

Một giả thiết về vị trí của thành Thăng Long được xây dựng lần đầu tiên khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm Canh Tuất (1010), được xây dựng lại và có mở rộng bởi các vương triều Trần (1225-1400) và vương triều Lê (1428-1788) hiện đang ở đâu trên đất Hà nội. Một câu hỏi đang được các nhà sử học,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Một giả thiết về vị trí của thành Thăng Long được xây dựng lần đầu tiên khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm Canh Tuất (1010), được xây dựng lại và có mở rộng bởi các vương triều Trần (1225-1400) và vương triều Lê (1428-1788) hiện đang ở đâu trên đất Hà nội. Một câu hỏi đang được các nhà sử học, khảo cổ học...tìm kiếm