Trích dẫn APA

Tô Minh. Bát-đa xưa và nay\.

Chicago Style Citation

Tô Minh. Bát-đa Xưa Và Nay\.

Trích dẫn MLA

Tô Minh. Bát-đa Xưa Và Nay\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.