Bát-đa xưa và nay\

Chính lãnh thổ Iraq ngày nay, vào thiên niên kỷ IV TCN, đã ra đời nền văn minh Lưàng Hà, một trong những nền văn minh buổi đầu của loài người, nổi tiếng với nhiều địa danh huyền thoại... Bài giới thiệu kinh đô cổ kính xưa, thánh địa của Đạo Hồi, nơi có một trong 7 kỳ quan thế giới......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!