Trích dẫn APA

Trần Khánh. Guiyu, thung lũng silicon bẩn của châu á\.

Chicago Style Citation

Trần Khánh. Guiyu, Thung Lũng Silicon Bẩn Của Châu á\.

Trích dẫn MLA

Trần Khánh. Guiyu, Thung Lũng Silicon Bẩn Của Châu á\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.