Trích dẫn APA

Trần, U. V. Mỹ vừa tiết lộ 9 bí mật lớn nhất của chiến tranh lạnh\.

Chicago Style Citation

Trần, Uy Vũ. Mỹ Vừa Tiết Lộ 9 Bí Mật Lớn Nhất Của Chiến Tranh Lạnh\.

Trích dẫn MLA

Trần, Uy Vũ. Mỹ Vừa Tiết Lộ 9 Bí Mật Lớn Nhất Của Chiến Tranh Lạnh\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.