Mỹ học Mác-Lê nin\

Vấn đề mỹ học được xem xét, phân tích đánh giá trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Sách được dùng như một giáo trình của trường đại học Sư phạm, gồm 5 chương: 1- Khái niệm về mỹ học, 2- Cái thẩm mỹ, 3- Các phạm trù, 4- ý thức và hoạt dộng thẩm mỹ, 5- Hình thái thẩm mỹ nghệ thuật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, minh Tâm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 1995
Phiên bản:In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Vấn đề mỹ học được xem xét, phân tích đánh giá trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Sách được dùng như một giáo trình của trường đại học Sư phạm, gồm 5 chương: 1- Khái niệm về mỹ học, 2- Cái thẩm mỹ, 3- Các phạm trù, 4- ý thức và hoạt dộng thẩm mỹ, 5- Hình thái thẩm mỹ nghệ thuật
Mô tả vật lý:222tr.