Trích dẫn APA

Hoài Anh. Nga-Trung ký kết hợp đồng dầu lửa trị giá 150 tỷ USD\.

Chicago Style Citation

Hoài Anh. Nga-Trung Ký Kết Hợp đồng Dầu Lửa Trị Giá 150 Tỷ USD\.

Trích dẫn MLA

Hoài Anh. Nga-Trung Ký Kết Hợp đồng Dầu Lửa Trị Giá 150 Tỷ USD\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.