Nga-Trung ký kết hợp đồng dầu lửa trị giá 150 tỷ USD\

Cuộc gặp gà giữa hai tổng thống của hai nước Nga Trung đã đem lại hiệu quả ký kết hợp đồng cung cấp 700 triệu tấn dầu thô trị giá 150 tỉ USD

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoài Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Cuộc gặp gà giữa hai tổng thống của hai nước Nga Trung đã đem lại hiệu quả ký kết hợp đồng cung cấp 700 triệu tấn dầu thô trị giá 150 tỉ USD