Trích dẫn APA

Bùi, T. Về việc lấy tên nhân vật đặt tên đường phố\.

Chicago Style Citation

Bùi, Thiết. Về Việc Lấy Tên Nhân Vật đặt Tên đường Phố\.

Trích dẫn MLA

Bùi, Thiết. Về Việc Lấy Tên Nhân Vật đặt Tên đường Phố\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.