Quyền của luật sư đến đâu

Tổng hợp ý kiến của UBTVQH cho ý kiến về Dự án luật tố tụng hình sự

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương