Trích dẫn APA

Hoàng, N. H. Văn Hiến: Xưa, nay và tương lai\.

Chicago Style Citation

Hoàng, Ngọc Hiến. Văn Hiến: Xưa, Nay Và Tương Lai\.

Trích dẫn MLA

Hoàng, Ngọc Hiến. Văn Hiến: Xưa, Nay Và Tương Lai\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.