Trích dẫn APA

Trần, V. M. Khai quật khảo cổ trong Hoàng thành, phát hiện nhiều di vật quý\.

Chicago Style Citation

Trần, Văn Mỹ. Khai Quật Khảo Cổ Trong Hoàng Thành, Phát Hiện Nhiều Di Vật Quý\.

Trích dẫn MLA

Trần, Văn Mỹ. Khai Quật Khảo Cổ Trong Hoàng Thành, Phát Hiện Nhiều Di Vật Quý\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.