Khai quật khảo cổ trong Hoàng thành, phát hiện nhiều di vật quý\

Kết quả khai quật khảo cổ trong Hoàng thành trên khu đất rộng 60.000m2, trước khi tiến hành đào móng xây Nhà Quốc hội mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Mỹ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương