Trích dẫn APA

Nguyễn, X. Người vẽ Quốc kỳ Việt Nam\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuyến. Người Vẽ Quốc Kỳ Việt Nam\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuyến. Người Vẽ Quốc Kỳ Việt Nam\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.