Sông Hàn - nguồn sống của người Hàn Quốc\

Sông Hàn con sông lớn thứ tư ở bán đảo Triều Tiên với chiều dài 497km. Đây là con sông có vị trí địa lý và vai trò quan trọng đối với đời sống nhân dân Hàn Quốc. Lưu vực sông Hàn đã đem lại nguồn sống cho nhiều thế hệ; đó cũng là hệ sinh thái, khu vực nghỉ ngơi giải trí khu vực Xơ-un......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Điền Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương