Trích dẫn APA

Phan, D. K. Bí ẩn thành cổ Thăng Long\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Bí ẩn Thành Cổ Thăng Long\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Bí ẩn Thành Cổ Thăng Long\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.